Historia

12 czerwca 2007 roku z inicjatywy Andrzeja Drgas, Magdaleny Woźniak – Patej , Rafała Marka, Marii Drgas oraz Jacka Drygasa, odbyło się zebranie założycielskie. W zebraniu tym uczestniczyło 18 osób. Obrady otworzył Pan wice burmistrz miasta Luboń Rafał Marek, który przedstawił kandydata na Przewodniczącego Zebrania – Pana Łukasza Budzyńskiego oraz kandydata na sekretarza Pana Jacka Drygasa, których jednogłośnie wybrano na zebraniu.

 

Pełna nazwa: Luboński Klub Tenisa Stołowego

Data utworzenia: 12 lipca 2007 r.

Adres: ul. H. Kołłątaja 1, 62-030 Luboń

Forma prawna: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej nie prowadzące

działalności gospodarczej

Numer ewidencyjny w rejestrze stowarzyszeń kultury fizycznej Starosty Poznańskiego: 62

 

Podsumowanie działalności klubu LKTS w latach 2007-2020