Trenerzy

Tadeusz Nowak
tel.:  601 58 48 28
e-mail: tadeusz.nowak@wzts.pl

Piotr Ciszak
tel.: 518 641 484
e-mail: piotr.ciszak@lkts.pl

Adam Adamczyk
tel.:
e-mail: adam.adamczyk@lkts.pl

Hubert Spychała
(informacje na temat grupy naborowej)
tel.: +48 662 988 157
e-mail: hubert.spychala@lkts.pl

Adrianna Drgas
(informacje nt. zajęć w Szkole Podstawowej Nr 1)
tel.: +48 694 191163
e-mail: drgadaster@gmail.com

Marcin Pawlak
(informacje nt. zajęć dla zawodników amatorskich)
tel.: +48 726 843 338
e-mail: marcinpawlak13@gmail.com