Skład zarządu LKTS

PREZES: Tadeusz Nowak

WICEPREZES: Krzysztof Sułek

SEKRETARZ: Piotr Ciszak

SKARBNIK: Joanna Spychała

CZŁONEK ZARZĄDU: Artur Gładysz

CZŁONEK ZARZĄDU: Maciej Chudy

CZŁONEK ZARZĄDU: Mariusz Pyśk

CZŁONEK ZARZĄDU: Krzysztof Piechota

CZŁONEK ZARZĄDU: Marcin Pawlak